Finansleksikonet bruker cookies for å forbedre nettstedet. Finn ut mer her! 

 
                   

 


Finansielle instrumenter

 

Fellesbetegnelse på finansielle eiendeler og finansiell gjeld.

 

Nærmere forklart.

Finansielle eiendler for denne danske bonden vil være tilgodehavende, innlån og kassebeholdning.

Fast ejendom 14.850.000  
Betalingsrettigheder 264.000  
Leveringsrettigheder 1.775.950  
Inventar 933.200  
Besætning 1.546.886  
Jordbeholdning 5.130  
Foderbeholdning 81.000  
Landbrugsaktiver   19.456.166
Bil    
Tilgodehavende 71.110  
Indlån 6.400  
Kassebeholdning 350  
Finansaktiver   77.860
Aktiver i alt   19.620.536
Realkreditlån - 10.234.000  
Bank-/sparekasselån - 995.643  
Momsgæld - 61.840  
Anden gæld - 673.212  
Kassekredit - 212.745  
Gæld i alt   - 12.177.440
Egenkapital   7.443.096

 

Videre vil gjeld i alt også falle inn under definisjon finansielle instrumenter, ettersom disse måles opp mot finansielle eiendeler på kort sikt. Summen av de finansielle eiendelene bør være såpass stor at de kan ivareta de kortsiktige forpliktelsen (forbliktelser som faller innenfor ett år) til den finansielle gjelden.