Finansleksikonet bruker cookies for å forbedre nettstedet. Finn ut mer her! 

 
                   

 


Finansanalyse

 

Analyse av en balanse som viser hvordan midlene (kapitalen) er anskaffet og hvordan de (den) er anvendt. Anskaffelsessiden (passiva) kalles også finansieringssiden og anvendelsessiden (aktiva) investeringssiden.

Nærmere forklart.

Finansanalyse går ut på å finne ut om bedriften har nok finansaktiver til å kunne finansiere den daglige driften i perioder hvor inntektene fra produksjon og salg er begrenset.

Finansanalysen av denne danske bonden sin balanse, viser at det er en sunn drift i selskapet. Egenskapitalen er på 7 443 096, mens gjelden bare utgjør 62,58 % av lanbruksaktiver.

Fast ejendom 14.850.000  
Betalingsrettigheder 264.000  
Leveringsrettigheder 1.775.950  
Inventar 933.200  
Besætning 1.546.886  
Jordbeholdning 5.130  
Foderbeholdning 81.000  
Landbrugsaktiver   19.456.166
Bil    
Tilgodehavende 71.110  
Indlån 6.400  
Kassebeholdning 350  
Finansaktiver   77.860
Aktiver i alt   19.620.536
Realkreditlån - 10.234.000  
Bank-/sparekasselån - 995.643  
Momsgæld - 61.840  
Anden gæld - 673.212  
Kassekredit - 212.745  
Gæld i alt   - 12.177.440
Egenkapital   7.443.096

 

Finansanalyse brukes av både banker, leverandører, kredittopplysningsbyråer mv. for å gi et tilnærmet korrekt bilde av bedriftens økonmiske stilling. Det er ikke mulig å foreta en korrekt finansanalyse bare ut fra balansen. Men gjennom å studere balansen over flere driftsår kan en danne seg et bilde om hvor sunn driften i selskapet er.