Finansleksikonet bruker cookies for å forbedre nettstedet. Finn ut mer her! 

 
                   

 


Finansaktiver

 

Kortsiktige omløpsmidler; betalingsmidler, veksler, varedebitorer, verdipapirer.

 

Nærmere forklart.

Med utgangspunkt i balnseregnskapet til en dansk bonde, kan vi se at finansaktiver er fordringer som på kort tid kan omgjøres i rene penger. Dette for å kunne finansiere betaling av faste utgifter eller nedbetaling av låneavdrag om det skulle være nødvendig.

Fast ejendom 14.850.000  
Betalingsrettigheder 264.000  
Leveringsrettigheder 1.775.950  
Inventar 933.200  
Besætning 1.546.886  
Jordbeholdning 5.130  
Foderbeholdning 81.000  
Landbrugsaktiver   19.456.166
Bil    
Tilgodehavende 71.110  
Indlån 6.400  
Kassebeholdning 350  
Finansaktiver   77.860
Aktiver i alt   19.620.536
Realkreditlån - 10.234.000  
Bank-/sparekasselån - 995.643  
Momsgæld - 61.840  
Anden gæld - 673.212  
Kassekredit - 212.745  
Gæld i alt   - 12.177.440
Egenkapital   7.443.096

 

Det å ha rimelig tilgjengelighet på finansaktiver gjør bedriften mer solid i å møte peridoer med nedgang, da de ikke trenger å låne penger i bank for å finansiere egen drift, eller selge eiendeler for slik å kunne finansiere egen drift.