Finansleksikonet bruker cookies for å forbedre nettstedet. Finn ut mer her! 

 
                   

 


Egenkapitaloppstilling

 

En oversikt som forklarer endringen av egenkapitalen i en regnskapsperiode. Frivillig oppstilling i et årsregnskap, jf. regnskapsloven § 3-2.

 

Nærmere forklart.

Som eksempel på egenkapitaloppstilling, kan oppsettet fra Torghatten ASA nedenfor være et godt utgangspunkt.

Torghatten ASA

(1.000 NOK)
Aksje-kapital
Egne aksjer
Overkurs
Fond for vurderings-forskjeller
Annen EK
Sum
Egenkapital pr. 31.12.15
47 512
-638
183 522
16 588
557 561
804 545
Årsresultat
 
 
 
 
 
 
-16 588
60 742
44 154
 
- herav avsatt utbytte
 
 
 
 
 
 
 
 
-47 512
-47 512
Fondsemisjon
190 047
-2 551
-183 522
 
 
-3 974
0
Endring i egne aksjer/utbytte egne aksjer
 
 
-229
 
 
 
 
-2 826
-3 055
Egenkapital 31.12.16
237 559
-3 418
0
0
563 991
798 132

 

Egenkapitalen per 31.12.2015 viste at selskapet hadde en total aksjekapital på 47 512 000, hvor de hadde solgt unna egne aksjer for 638 000. Overkursen utgjorde 183 522 000, mens fond for vurderingsforskjeller er på 16 588 000. Annen egenskapital er på 557 561 000, som gir en samlet egenskapital på 804 545 000.

Formålet med krav om avsetning til fond for vurderingsforskjeller etter regnskapsloven § 5-17 tredje ledd nr. 4, er å bidra til at eierselskapets utbyttegrunnlag ikke blir påvirket av at investeringen vurderes etter et annet vurderingsprinsipp (egenkapitalmetoden) enn det som ville følge av generelle vurderingsregler. Bestemmelsen i regnskapsloven § 5-17 tredje ledd nr. 4 medfører en begrensning i selskapenes adgang til å dele ut utbytte som går lenger enn dette formålet skulle tilsi ved at andre utdelinger enn utbytte ikke kommer til fradrag i resultatandelen som skal avsettes til fondet.

Referanse: Stortinget