Finansleksikonet bruker cookies for å forbedre nettstedet. Finn ut mer her! 

 
                   

 


Driftskonto

 

Består av følgende kontoer;

  • materialkonto
  • lønnskonto/ arbeid
  • lønnskonto/ kontor
  • tilvirkningskonto
  • administrasjonskonto
  • konto for varer under arbeid
  • konto for ferdigvarer
  • konto for selvkost - solgte varer
  • konto for salg

Nærmere forklart.

Dette er konti i regnskapet som direkte kan knyttes til den daglige driften. De vil være avstemmingskonti mot driftsbudsjettet, for slik å se om kostnadene er høyere enn det en har budsjettert med. Det beste vil for enhver bedrift være at inntektene er høyere enn kostnadene. Da går bedriften med et overskudd som gir den mulighet til å sette av driftskapital til senere. En kapital som enten kan benyttes til nyinvestering eller å sikre driften i tider med salgsnedgang.