Finansleksikonet bruker cookies for å forbedre nettstedet. Finn ut mer her! 

 
                   

 


Divisjonskalkyle

 

En kalkyle der alle kostnader blir summert og dividert med antall enheter, slik at man får selvkost per produktenhet.

 

Nærmere forklart.

Selvkostkalkyle

 

Med utgangspunkt i selvkostkalkylen, hvor en summerer direkte materialer, direkte lønn og indirekte kostnader i tilvirkningen, samt indirekte kostnder, salg og administrasjon - vil en få frem de totale kostnadene.

Denne summen deles igjen på antall enheter som produseres, for å få frem totale kostnader per enhet. Desto flere enheter som produseres, desto lavere totale kostnader.