Finansleksikonet bruker cookies for å forbedre nettstedet. Finn ut mer her! 

 
                   

 


Deltakerandel

 

Eierandel i et ansvarlig selskap eller i et komandittselskap.

 

Nærmere forklart.

Lov om ansvarlige selskaper og kommandittselskaper (Selskapsloven) angir i § 2-4. Ansvar for selskapsforpliktelser, avsnitt 3 at "Første og annet ledd kan fravikes i selskapsavtalen. Avtale om annen ansvarsform enn angitt i første ledd får virkning i forhold til tredjemann først når denne ansvarsform er registrert i Foretaksregisteret, med mindre tredjemann kjente eller burde kjent avtalen. Vilkåret om registrering gjelder likevel ikke stille deltaker."

I utgangspunktet stiller deltakere i et ansvarlig selskap seg personlig ansvarlig for hele selskapets gjeld etter prinsippet en for alle, alle for en.

Men en kan også registrere en annen deltakerandel i selskapsavtalen og denne vil få virkning så snart selskapsavtalen er registrert i foretaksregisteret.