Finansleksikonet bruker cookies for å forbedre nettstedet. Finn ut mer her! 

 
                   

 


Dekningsbidrag per enhet

 

Inntekt pr. enhet dvs. pris minus variable enhetskostnader. 

Beregningen tilstreber å kartlegge sammenhengen mellom kostnader (og inntekter) og varen (eller tjenesten). 

Nærmere forklart.

Dekningsbidrag

 

Når man trekker variable kostnader fra salgsprisen, får man dekningsbidraget. Dette skal dekke de faste kostnadene.

Dekningsbidraget sier hvor stor del av salgsinntektene som er igjen til å dekke de faste kostnadene og en eventuell fortjeneste. Hvis dekningsbidraget er større enn de faste kostnadene, så går virksomheten med overskudd.

Du kan beregne dekningsbidrag for et enkelt produkt, en produktgruppe, en avdeling eller hele virksomheten. Dersom det totale dekningsbidraget er større enn de faste kostnadene, gir salget overskudd. Faste kostnader kan eksempelvis være leie av lokaler, strøm og lønn til ansatte.

Referanse: Visma