Finansleksikonet bruker cookies for å forbedre nettstedet. Finn ut mer her! 

 
                   

 


Dekningsbidrag II

 

Totale inntekter minus totale variable kostnader minus produktdirekte faste kostnader. Se også formel for dekningbidrag II.

 

Nærmere forklart.

Det produsenten har til rådighet for å dekke de faste kostnadene. Defineres som inntekter minus variable kostnader. Viser hvor mye av salgsinntektene du sitter igjen med til å dekke faste kostnader og gi fortjeneste etter at de variable kostnadene knyttet til produktet er dekket inn. Formel: Salgsinntekter - variable kostnader. Benyttes både for bedriften som helhet og på produktnivå (enhetsnivå). Vi kan også ta hensyn til faste gruppekostnader (særkostnader) dersom vi skal se på f.eks. en produktgruppe: Det beløpet vi kommer fram til etter å ha trukket fra variable kostnader, kaller vi da dekningsbidrag 1, mens vi taler om dekningsbidrag 2 for å angi det resultatuttrykk vi kommer fram til etter å ha trukket fra de faste gruppekostnadene. Ofte skilles det ikke mellom variable kostnader og direkte kostnader (varekost), eller mellom faste kostnader og indirekte kostnader. I de tilfellene blir dekningsbidraget og bruttofortjenesten det samme, og disse begrepene blir da også ofte brukt om hverandre i praksis.

Referanse: Lederkilden