Finansleksikonet bruker cookies for å forbedre nettstedet. Finn ut mer her! 

 
                   

 


Dekningbidrag I

 

Totale inntekter minus totale variable kostnader. Se formelen for utregning av dekningsbidrag I.

 

Nærmere forklart.

Det produsenten har til rådighet for å dekke de faste kostnadene. Defineres som inntekter minus variable kostnader. Viser hvor mye av salgsinntektene du sitter igjen med til å dekke faste kostnader og gi fortjeneste etter at de variable kostnadene knyttet til produktet er dekket inn. Formel: Salgsinntekter - variable kostnader. Benyttes både for bedriften som helhet og på produktnivå (enhetsnivå). Vi kan også ta hensyn til faste gruppekostnader (særkostnader) dersom vi skal se på f.eks. en produktgruppe: Det beløpet vi kommer fram til etter å ha trukket fra variable kostnader, kaller vi da dekningsbidrag 1, mens vi taler om dekningsbidrag 2 for å angi det resultatuttrykk vi kommer fram til etter å ha trukket fra de faste gruppekostnadene. Ofte skilles det ikke mellom variable kostnader og direkte kostnader (varekost), eller mellom faste kostnader og indirekte kostnader. I de tilfellene blir dekningsbidraget og bruttofortjenesten det samme, og disse begrepene blir da også ofte brukt om hverandre i praksis.

Referanse: Lederkilden