Finansleksikonet bruker cookies for å forbedre nettstedet. Finn ut mer her! 

 
                   

 


Dagpenger

 

Dagpenger utgjør 2,4 promille av dagpengegrunnlaget enten for siste kalenderår eller gjennomsnittet av 3 siste kalenderår. Dagpengegrunnlaget utgjør summen av ordinær lønn, dagpenger, sykepenger, fødsels- og adopsjonspenger. Utbetalt lønn fra arbeidsmarkedstiltakene lønnstilskudd og fra Arbeidsmarkedsbedrifter kan også inngå i dagpengegrunnlaget.


Eksempel:
Dagpengegrunnlag = kr. 132.555,- gir 132.555,- x 0,0024 = 318,- pr. dag.
Dagpengegrunnlag = kr. 530.222,- gir 530.220,- x 0,0024 = 1272,- pr. dag.
Max dagpenger pr. dag er kr. 1272,- (6G).

 

Nærmere forklart.

Dagpenger

 

Hvem kan få dagpenger?

Hovedvilkårene for å få dagpenger er at du

  • har fått redusert arbeidstiden din med minst halvparten (50 prosent)
  • har redusert arbeidsinntekt
  • har hatt en minsteinntekt fra lønnet arbeid på minst 149 787 kroner i det siste avsluttede kalenderåret (1,5 ganger folketrygdens grunnbeløp (G)), eller minst 299 574 kroner (3 G) i løpet av de 3 siste avsluttede kalenderårene
  • er registrert som arbeidssøker og sender meldekort hver 14. dag
  • er reell arbeidssøker
  • er medlem i folketrygden og oppholder deg lovlig i Norge

Les mer på NAV.