Finansleksikonet bruker cookies for å forbedre nettstedet. Finn ut mer her! 

 
                   

 


Dagkursmetoden

 

Omregning av pengeposter i utlendask valuta til dagens kurs, jf. regnskapsloven § 5-9.

 

Nærmere forklart.

Dagkursmetoden

 

Jamfør regnskapsloven § 5-9 skal en angi hvilken valuta en fører regnskapet i. Dersom en velger å føre regnskapet i norske kroner, skal alle transasksjoner som betales i utenlandsk valuta omregnes til norske kroner den dagen transaksjonen blir registrert i regnskapet.

Dagskursen kan en finne på Norges Bank sine hjemmesider.