Finansleksikonet bruker cookies for å forbedre nettstedet. Finn ut mer her! 

 
                   

 


Bransje

 

Gruppe av bedrifter som har visse fellestrekk med hensyn til arten av det sortiment som produseres og/eller omsettes.

 

Nærmere forklart.

Bransje

Næringskoden skal vise virksomhetens hovedaktivitet, og den skal primært dekke statistiske behov for Statistisk sentralbyrå (SSB).

Registrering av næringskode

Enhetsregisteret registrerer næringskode ved nyregistrering av en virksomhet, og endrer næringskoden hvis en virksomhet melder ny aktivitet/bransje. Innen finansnæringene, store foretak/foretaksgrupper og offentlig forvaltning er det SSB som registrerer næringskodene, og de blir deretter overført til Enhetsregisteret.

De fleste virksomheter skal bare ha én næringskode, og denne skal vise virksomhetens hovedaktivitet.

Endring av næringskode – feil næringskode

Hvis virksomheten har feil næringskode, kan du endre aktivitet/bransje i skjemaet Samordnet registermelding i Altinn. Husk å skrive hovedaktiviteten først, da det er denne som bestemmer hvilken næringskode virksomheten vil få.

Næringskoder

Næringskodene skal primært dekke statistiske behov for Statistisk sentralbyrå (SSB), og fastsettes etter Standard for næringsgruppering. Fra 2008 er gjeldende standard betegnet SN2007 og bygger på EUs næringsstandard Nace Rev. 2.

Standarden er i første rekke en statistisk standard. Den danner grunnlag for koding av virksomheter etter viktigste aktivitet i Statistisk sentralbyrås virksomhet- og foretaksregister, og for virksomheter i Enhetsregisteret. Den er en av de viktigste standardene i økonomisk statistikk, og gjør det mulig å sammenligne og analysere statistiske opplysninger både nasjonalt og internasjonalt, og over tid.

Strukturen i NACE

Næringshovedområde – første nivå identifisert ved en bokstavkode
Næring – andre nivå identifisert ved en tosifret tallkode
Næringshovedgruppe – tredje nivå identifisert ved en tresifret tallkode
Næringsgruppe – fjerde nivå identifisert ved en firesifret tallkode (NACE-kode)
Næringskode – femte nivå identifisert ved en femsifret tallkode (Næringskode)

 

Referanse: Brønnøysundregistrene