Finansleksikonet bruker cookies for å forbedre nettstedet. Finn ut mer her! 

 
                   

 


Bokført egenkapital

 

Innskutt egenkapital pluss tilbakeholdte overskudd.

 

Nærmere forklart.

Egenkapitalandel

Det vanligste er å beregne egenkapitalandelen direkte ut fra den bokførte egenkapitalen og se denne i sammenheng med totalkapitalen.

Det vurderes i utgangspunktet positivt å ha en høy egenkapitalandel, da dette vil gjøre bedriften i stand til å takle perioder med tap. Her stiller også loven et minimumskrav om forsvarlig egenkapital, for å ivareta interessene til selskapets kreditorer. Ut over dette vil det også være positivt for bedriften å ha finansielle muskler og en beredskap for å kunne gjøre ønskede strategiske investeringer.

På den annen side, vil en svært høy egenkapitalandel kunne gi en for lav avkastning på egenkapitalen i forhold til eiernes interesser. Det kan også tyde på at bedriften binder opp unødig mye kapital for eierne.   

Referanse: Lederkilden

 

Lær om Balanse 1 og 2

Å forstå sammenhengen mellom balansen og resultatregnskapet i en bedrift er grunnleggende for å kunne forstå hvordan andre aktører ser på driften av selskapet.

Lær om Balansen 1 og 2 kan du kjøpe fra Finansleksikonet ved å klikke på bildet nedenfor.