Finansleksikonet bruker cookies for å forbedre nettstedet. Finn ut mer her! 

 
                   

 


Bestevilkårsklausul

 

Mestebesgunstigelsesklausul. Klausul i avtale om handel og skipsfart mellom to land som forplikter partene til å gi den annen part samme fordeler som landet innrømmer tredjeland.

 

Nærmere forklart.

En klausul er en tilleggsbestemmelse eller et forbehold i et rettslig dokument, eksempelvis et skjøte eller en avtale. Bestevilkårsklausuler omhandler det forhold at en part er forpliktet til å gi bedre vilkår enn avtalt dersom en annen kontraktspartner sener oppnår en slik fordel. Force majeure-klausulen utgjør et forbehold i forbindelse med forhold som er utenfor kontraktpartenes innflytelse mens en indeksklausulbestemmer opp- eller nedjustering av pris i samsvar med indeksen.

Referanse: Wikipedia