Finansleksikonet bruker cookies for å forbedre nettstedet. Finn ut mer her! 

 
                   

 


Balansekonto

 

Har en aktivaside (eiendeler) og en passivaside (gjeld + egenkapital).

Aktivasiden viser hva kapitalen er brukt til eller investert i og kan kalles kapitalanvendelse. Passivasiden viser hvordan kapitalen er skaffet til veie, hvordan foretaket er finansiert og kalles også kapitalanskaffelse.

Balansekonto, som er smalekonto for beløp som overføres fra en regnskapsperiode til neste, føres i hovedbok.

Nærmere forklart.

Balansekonto og saldoblansen brukes ofte om hverandre innen regnskap

En forenklet saldobalanse vil kunne se omtrent slik ut:

Konto 1200 Maskiner
Konto 1400 Varelager
Konto 1500 Kundefordringer
Konto 1900 Bank 
Konto 2000 Egenkapital
Konto 2200 Banklån
Konto 2700 Skyldig offentlige avgifter
Konto 2900 Annen kortsiktig gjeld
Konto 3000 Salg
Konto 4000 Varekjøp
Konto 5000 Lønn
Konto 6000 Avskrivninger
Konto 6100 Andre driftskostnader
Konto 8000 Renteposter

Dette er oppsummeringekontoer før regnskapet avsluttes og brukes til å gjennomføre en kontroll over at hovedboken er korrekt ført, før regnskapet avsluttes.