Finansleksikonet bruker cookies for å forbedre nettstedet. Finn ut mer her! 

 
                   

 


Bæreevneprinsippet

 

En kalkulasjonsform som gir uttrykk for at hvert produkt skal gi samme beløp pr. krone i variable kostnader til dekning av faste kostnader og fortjeneste.

 

Nærmere forklart.

Intern prissetting av forskjellige produksjoner, for å se hvordan disse dekker opp de faste kostnadene kan deles inn i fire hovedkategorier.

  1. Årsaks-/virkningsprinsippet - kalkyleobjektet skal bære sin rettmessige andel av de indirekte kostnadene ut fra underliggende ressursbruk.
  2. Rimelighetsprinsippet - hva er rimelig at det enkelte kalkyleobjektet skal belastes.
  3. Ytelsesprinsippet - skal belastes for den ytelse som er mottatt.
  4. Bæreevneprinsippet - hva "tåler" kalkyleobjektet av indirekte kostnader.

Intern prissetting må alltid tilpasses en markedspris, for det er til syvende og sist i markedet produktet skal konkurrere. Den generelle regelen ved produksjon er at produktene selges på det nivået som gir størst tilleggsfortjeneste (differanseinntekten – differansekostnaden).