Finansleksikonet bruker cookies for å forbedre nettstedet. Finn ut mer her! 

 
                   

 


Avanse/ bruttofortjeneste

 

Avansen skal dekke alle de indirekte kostnadene og fortjenesten. (Den prosentvise avansen finner vi frem til ved å studere tidligere regnskap, eller prøve oss frem til vi finner den rette ’nøkkelen’.)

Bruttofortjeneste er salgspris uten mva minus inntakskost og regnes i prosent av salgspris uten mva.

Vi bruker avanse når vi kalkulerer og bruttofortjeneste når vi kontrollerer.

 

Nærmere forklart.

Eriksen Handel hadde i mars måned et overskudd på 12 000 kroner. Resultatet for perioden kan nå analyseres nærmere

Salgsinntekt   100 000 100 %
       
Direkte kostnader      
- Varekostnad   (50 000) 50 %
= Bruttofortjeneste   50 000 50 %
       
Indirekte kostnader      
- Lønn (13 000)    
- Leie av lokaler (12 000)    
- Reiseutgifter (5 500)    
- Reklameutgifter (7 500)    
    (38 000) 38 %
= Netto fortjeneste   12 000 12 %

 

Bruttofortjeneste: (50 000 x 100 % /100 000 = 50 %)

Avanse: (50 000 x 100 %/ 50 000 = 100 %)