Finansleksikonet bruker cookies for å forbedre nettstedet. Finn ut mer her!



 

 
                   

 


Anleggsmider (anleggsaktiver)

 

Eiendeler som betegner varige driftsmidler dvs. eiendeler med antatt levetid over flere år, f.eks tomter, bygninger, maskiner, inventar, transportmidler, aksjer i datterbedrifter m.m. 

 

Nærmere forklart.

Eiendeler

Anelggmidler

Imaterielle eiendeler
Varige driftsmidler
Finansielle anleggsmidler

Omlsøpsmidler

Varer
Fordringer
Investringer
Kontanter og bankinnskudd

 

Eksempler på anleggsmidler er tomter, bygninger, maskiner og anlegg, inventar og maskiner som forventes å ha en levetid på mer enn ett år.

Presentasjonen i balansen starter med eiendeler som forventes å ha lengst levetid. Det er også en balanseverdi for hvor mye en eiendel skal koste før den kan defineres som et anelggsmiddel. Innkjøp under f.eks. kr. 15 000 anses som et driftsmiddel, da det ikke vil være mulig å omsette det til innkjøpspris ved en senere anledning (eks. en ny datamaskin til kr. 11.000).