Finansleksikonet bruker cookies for å forbedre nettstedet. Finn ut mer her! 

 
                   

 


Anleggskapital

 

Varige produksjonsmidler som kan konverteres til kontanter (selges) innen rimelig tid.

 

Nærmere forklart.

Eiendeler

Anelggmidler

Imaterielle eiendeler
Varige driftsmidler
Finansielle anleggsmidler

Omlsøpsmidler

Varer
Fordringer
Investringer
Kontanter og bankinnskudd

 

Det forutsette at alle anleggsmidler er omsettelig i det åpne markedet i løpet av relativt kort tid (fra ett år til fem år).

Anleggskapital vil derfor være kapital som er bundet opp i anleggsmidler (i motsetning til ordinær driftskapital). Denne kapitalen kan også være heftet med pant i anleggsmidlet, som f.eks. når en kjøper en tomt ved hjelp av lån fra banken.

For at en eiendel skal kunne definers som anleggskapital, må eiendelen være heleid av selskapet. Dersom selskapet inngår en leasing avtale, er der egentlig leasing selskapet som eier eiendelen.