Finansleksikonet bruker cookies for å forbedre nettstedet. Finn ut mer her! 
                   

Anleggsformue

 

Verdien av varige driftsmidler, langsiktig formue.

Et viktig prinsipp i vurdering av anleggsformue, er om en skal benytte seg av listepris (dagens markedspris) eller bokført verdi. I all enkelthet er det mer hensiktsmessig å benytte bokført verdi, da det vil herske usikkerhet om reell markedsverdi all den tid det varige driftsmidlet ikke er lagt ut for salg i markedet.

 

Nærmere forklart.

Eiendeler

Anelggmidler

Imaterielle eiendeler
Varige driftsmidler
Finansielle anleggsmidler

Omlsøpsmidler

Varer
Fordringer
Investringer
Kontanter og bankinnskudd

 

Oppstillingsplan for balansen gir et minimumskrav for hvordan regnskapet skal presenteres. Det kan foretas en ytterligere oppdeling og spesifikasjon av postene dersom informasjonen kan være nyttig for brukerne av årsregnskapet.

Men det aller viktigste prinsippet er at balansen skal alltid forsøke å gi et rettvisende bilde av selskapets eiendeler og gjeld. Derfor er det historiske kost prinsippet (hva man faktisk kan dokumentere å ha betalt for eiendelen) det mest korrekte.