Finansleksikonet bruker cookies for å forbedre nettstedet. Finn ut mer her! 
                   

Aktualselvskost

 

Aktualselvkost er selvkost basert på virkelige direkte kostnader pluss indirekte kost-nader som svarer til virkelig beskjeftigelse i bedriftens forskjellige avdelinger.

 

Nærmere forklart.

Selvkost

 

Ved aktualselvkost (actual: faktisk - reell) er en kalkulasjon hvor en med sikkerhet kan knytte både direkte og indirekte kostnader til produksjon av varen eller tjenesten.

Ett eksemepl på slik kalkulasjon kan være flygning fra A til B. Man vet hva det koster å investere i et fly, vedlikeholde dette, betale for flybensin og avgifter til flyplasseier.

Man vet også med sikkerhet hvor mye ressurser bakkepersonalet bruker på å levre tjenester til flyet, hvor mye ressurser salgspersonalet bruker på å selge flybilletter osv.

Forskjellen på vanlig selvkostkalkyle og aktualselvkost er nettopp sikkerheten over de tallene som inngår i selve kalkylen. I vanlig selvkostkalkyle beregner en bidraget og kontrollerer det i ettertid, mens i aktualselvkost er kalkylen basert på tidligere kunnskap om produktet eller tjenesten.