Finansleksikonet bruker cookies for å forbedre nettstedet. Finn ut mer her! 
                   

Planperiode
 

 

Det tidsintervallet prosjektets kontantstrøm budsjetteres for.

 

Nærmere forklart.

I investeringsanalysen er det sentralt å budsjettere prosjektets kontantstrøm. Definisjon av prosjektets kontantstrøm: innbetalinger – utbetalinger dvs. det som er til disposisjon for  kapitaleierne (eiere av egenkapital og fremmedkapital).

Betalinger til kapitaleiere (avdrag, renter og utbytte) skal ikke med i prosjektets kontantstrøm.

Det mest tidkrevende arbeide med investeringsanalyser er ofte budsjetteringsdelen av prosjektets kontantstrøm. Ofte vil justere regnskapstall for å finne kontantstrøm. Vi starter ofte med regnskapsmessig overskudd når prosjektets kontantstrøm beregnes.

Prosjektets kontantstrøm er ikke det samme som overskudd, delvis på grunn av:

  • Enkelte kostnader er ikke betalbare (avskrivninger)
  • Tidsavgrensningsproblemer
  • Gjeldsrenter og andre betalinger til kapitaleiere skal ikke tas med i et prosjekts kontantstrøm
Start med regnskapsmessig driftsresultat, legg til
avskrivninger og korriger for endringer i arbeidskapitalen:

 

Budsjettering av prosjektets kontantstrøm

 

To grupper gjør krav på kontantstrømmen, nemlig egenkapitaleierne og eiere av fremmedkapitalen (långivere). Eierne mottar hva som står tilbake etter at långiverne har fått sine kontraktfestede krav dekket.

Kontantstrøm til egenkapitalen