Litteraturliste
 

På listen nedenfor, finner du lenker til de forskjellige stedene som deler av finansleksikonet på nett bygger på. Besøk gjerne disse nettstedene for ytterligere informasjon om de forskjellige begrepene som er omtalt her. 

Finansleksikon

 

André Berg Edvardsen
SNF-rapport nr. 16/04
Bedin
bedin.no
Bjørn Einarsen
http://home.hio.no/~bjorn-e/
Bjørn Hanheide
Merkantil oppslagsbok (Atheneum,1990)
Bolagslexikon
/bolagslexikon.se/
Byggtakst Øst
http://www.pejo.no
Dictionary of Economics
Oxford University Press
DnB NOR
dnbnor.no
Ekonomifakta
ekonomifakta.se
Erling Steigum
Moderne makrøkonomi
First Securities ASA
first.no
Jusstorget
jusstorget.no
Knut Boye m.fl.
Personlig økonomi 2007
Kunnskapssenteret
kunnskapssenteret.com
Landkredittbank
landkredittbank.no
Lederkilden
lederkilden.no
Logistikk & Ledelse
logistikk-ledelse.no
Liv Hege Dyrnes
Masterstudieutredning NHH
Lovdata
lovdata.no
iMarked
imarked.no
Morningstar
morningstar.no
Multifinans
multifinans.no
Nordea Liv Norge AS
vestalink.no
Norges Bank
norges-bank.no/
ODIN Forvaltning
odinforvaltning.no
Oslo Børs
oslobors.no
Regjeringen
egjeringen.no
Renteberegning
renteberegning.no
Samuelssons Rapport
samuelssonsrapport.se
Skattenett
skattenett.no
Skattverket
skattverket.se
Spama
spama.no
Statens kartverk
statkart.no
Statens Pensjonskasse
spk.no
Stortinget
stortinget.no
Sticos
sticos.no
Styreguiden
styreguiden.no
Terje Synnestvedt
Makroøkonomi for Finansielle Rådgivere
Ungt Entreprenørskap
ue.no
Universitetsforlagets hjelpemiddelhefte 2005
Universitetsforlaget
Wikipedia
wikipedia.org
WiseGeek
wisegeek.com
Årsregnskapet
Årsregnskapet, Trond Kristoffersen, Fagbokforlaget 2012