Finansleksikonet bruker cookies for å forbedre nettstedet. Finn ut mer her! 

 
                   

 


Selvkostkalkyle

 

Selvkost for et produkt omfatter alle bedriftens kostnader forbundet med å produsere og selge produktet. Det benevnes også fullkost. Sagt på en annen måte henføres alle kostnader til kostnadsbæreren (for eksempel produkt/tjeneste). En selvkostkalkyle ser slik ut:

Selvkostkalkyle