Finansleksikonet bruker cookies for å forbedre nettstedet. Finn ut mer her! 

 
                   

 


Resultat per grunnfondsbevis

 
Resultat per grunnfondsbevis

 

eller

Resultat per grunnfondsbevis, fullt utvannet

 

Nærmere forklart.

Grunnfondsbevis er sparebankenes form for "aksjer".
Men sparebankene er i utgangpunktet organisert som selveiende stiftelser, og grunnfondsbevis gir ikke full eierrett til egenkapitalen, slik aksje gjør, og heller ikke den samme innflytelsen i banken. Kjøpes normalt på grunn av et høyt, løpende utbytte.

I 2009 ble det gjort en endring i grunnfondsbeviset - noe som medførte at det også skiftet navn til Egenkapitalbevis.