Finansleksikonet bruker cookies for å forbedre nettstedet. Finn ut mer her! 

 
                   

 


Price of Operating Assets

 
Price of Operating Assets

 

Nærmere forklart.

1   Korrigert netto rentebærende gjeld
  = kortsiktig rentebærende gjeld
  + langsiktig rentebærende gjeld
  - betalingsmidler
  - finansinvesteringer
  +/- følgende korrigeringer
    Tilknyttede selskaper: Estimert markedsverdi fratrekkes gjelden
    Minoritetsposter: Estimert markedsverdi tillegges gjelden
    Preferansekapital: Tillegges gjelden
     
    Normalt ikke korrigert for: Utsatt skatt, pensjonsforpliktelser
     
2   Korreksjon av EBIT: Særskatter, goodwillavskrivninger