Finansleksikonet bruker cookies for å forbedre nettstedet. Finn ut mer her! 

 
                   

 


Nåverdi utsatt skatt

 
Nåverdi av utsatt skatt

 

a = avskrivning
r = rente
s = skatteprosent

 

Avskriving delt på avskriving pluss rentefoten ganger med skatteprosenten.

Utsatt skatt oppstår i de tilfellene der avskrivning følger lineær progresjon i regnskapet, mens Skatteetaten benytter saldoavskrivning.

I begynnelsen vil det derfor oppstå et avvik i balanseverdien på anleggsmidler som danner grunnlag for utsatt skatt.