Finansleksikonet bruker cookies for å forbedre nettstedet. Finn ut mer her! 

 
                   

 


Egenkapitalprosent

 
Egenkapitalprosent

 

Nærmere forklart.

Egenkapitalprosenten forteller om styrken selskapet har til å oppta langsiktig gjeld. Normal skulle en ønske at selskaper har en egenkapitalprosent på mellom 20 og 30 %, men mange av de norske selskapene har i normale tider mye lavere egenkapitalprosent enn det ønskede kravet.

Etter finanskrisen i 2007/ 2008, ble det bestemt at også bankvesent måtte opparbeide en egenskapitalprosent eller soliditet på lik linje med ordinære bedrifter. Banken hadde inntil da en egenkapitalprosent på mellom 8 og 12 %.

Et eksempel på hvordan egenkapitalprosenten endres, kan sees i eksempelet nedenfor.

Rogers elektronikk - balanse per 31.5.20x5

Eiendeler 500 000
Egenkapital 150 000
Gjeld (finansiering av kjøp) 350 000
Egenkapitalandel 30 %