Finansleksikonet bruker cookies for å forbedre nettstedet. Finn ut mer her! 

 
                   

 


Effektivitetsmål (bank)

 
Effektivitetsmål (bank)

 

Nærmere forklart.

Inntektsgrunnlaget for banker er i all hovedsak renter, gebyrer, avkastning og valutagevinst.

Disse inntektene, pluss innskudd fra kunder danner forvaltningskapitalen i en bank.

Utgiftene er lønn, husleie og øvrige driftskostnader (kontorrekvisita, porto, strøm, telefon mv.)

Effektivitetsmålet vil da være at bankens overskudd øker den totale forvaltningskapitalen, og ikke minker den.