Finansleksikonet bruker cookies for å forbedre nettstedet. Finn ut mer her! 

 
                   

 


Bruttofortjenestemargin

 
Bruttofortjenestemargin

 

Eksempel:

Sigrids Kiosk

  Kr. %
Salgsinntekt 100 000 100 %
     

Direkte kostnader

   
- Varekostnad 50 000 50 %
= Bruttofortjeneste 50 000  
     

Indirekte kostnader

   
- Lønn 13 000    
- Leie av lokaler 12 000    
- Telefon/ IT 5 500    
- Reklameutgifter 7 500    
    38 000  
= Netto fortjeneste, resultat 12 000  
     

Bruttofortjenestemargin =

12 000 * 100 % / 100 000 = 12 %