Finansleksikonet bruker cookies for å forbedre nettstedet. Finn ut mer her! 

 
                   

 


Besparelse (offentlige innkjøp)

 
Besparelse (offentlige innkjøp)

 

Nærmere forklart.

Det viktige med offentlige innkjøp er i størst mulig grad å prøve å spare penger. Offentlige midler forvaltes på vegne og til det beste for alle innbyggerne i et land.

I så måte er det alltid en avveiing mellom fysiske investeringering og investeringer i menneskelige ressurser. Det en kan spare på fysiske investringer kan igjen benyttes til å engasjere flere hender (mennesker) til å utføre lovpålagte oppgaver som det offentlige har ansvar for.

Eksempel

En liten kommune bruker 160 esker med kopipapir i året i sentraladministrasjon. Hver eske inneholder 2 500 ark, slik at totalt bruk av kopipapir per år blir 400 000 ark.

Hvert ark koster kr. 8,22 inklusive mva.

Totalt koster det kommunen kr. 3 288 000 for bruk av kopiark i sentraladministrasjonen.

Ved å kutte enten pris per ark eller forbruk med 50 % vil kommunen ha en fysisk besparelse i millionklassen. Selv om det aldri vil være formålstjenelig eller mulig å kutte forbruk av kopiark til null, er det fortsatt mye penger å hente på å være mer kritisk til enhetsprisen ved forbruk. Trenger en egentlig å skrive ut eller kopiere nettopp den siden.

Sagt på en annen måte så vil en hjelpepleier i snitt koste 600 000 i året i totale lønns- og sosiale utgifter. Dette tilsvarer en reduksjon på 200 kopiark per dag i forbruk.

 

Fremgangsmåte

  1. Finn din virksomhets overordnede mål.
  2. Velg ut tre til fem parametre som du kan knytte til din virksomhets overordnede mål.
  3. Sett konkrete resultatmål på hver parameter i samarbeid med ledelsen.
  4. Mål og rapporter resultatet til ledelsen regelmessig, f.eks. hver måned eller hvert kvartal.
  5. Vis parametre og resultater i din virksomhets målstyringssystem.

Styringsparametre for offentlige anskaffelser