Finansleksikonet bruker cookies for å forbedre nettstedet. Finn ut mer her! 

 
                   

 


Avkastning på syssesatt kapital

 
Avkastning på sysselsatt kapital

 

Nærmere forklart.

Med sysselsatt kapital menes totalkapitalen minus rentefri gjeld.

På grunn av manglende konsitens i totalkapitalrentabiliteten er det vanlig i stedet å beregne avkastning på sysselsatt kapital. Sysselsatt kapital er egenkapital pluss netto retebærende gjeld.

Avkastningen på sysselsatt kapital (Return on Capital Employed, ROCE) viser hvor godt selskapet lykkes i å hente inn egenkapitalen som ble gjort tilgjengelig av eiere og långivere. Målingen viser dermed selskapets avkastning uavhengig av finansieringsvalget. Sysselsatt kapital består av de totale eiendeler i balansen (forvaltningskapitalen) minus ikke rente-bærende gjeld.

Formelen kan også skrives som

Avkastning på sysselsatt kapital

 

eller som

Avkastning sysselsatt kapital

 

Lær om regnskap 4

Hvis du ønsker å øve deg på denne formelen, kan du kjøpe øvningsoppgaver fra Finansleksikonet.

Klikk på bildet nedenfor og laste ned Lær om regnskap 4. Da får du mer enn 40 oppgaver om hvordan en analyserer regnskapet.

Lær om regnskap 4