Finansleksikonet bruker cookies for å forbedre nettstedet. Finn ut mer her! 
 
 

Valutabytteavtaler (valutaswap)

 

Norges Bank kan bruke valutabytteavtaler for å tilføre kronelikviditet til norske og utenlandske banker. Slike avtaler kan brukes dersom sentralbanken ikke får tilført tilstrekkelig likviditet via F-lån.

Valutabytteavtaler kan også brukes for å gi lån til norske banker i en annen valuta enn norske kroner (normalt amerikanske dollar). I en slik handel stiller bankene norske kroner som sikkerhet. Slik likviditetstilførsel i utenlandsk valuta er forbeholdt helt spesielle situasjoner og vurderes ut fra hensynet til stabiliteten i norske finansmarkeder og det norske betalingssystemet.