Finansleksikonet bruker cookies for å forbedre nettstedet. Finn ut mer her! 
 
 

 


UCITS IV Directive

 

UCITS IV direktivet (Undertakings for Collective Investments in Transferable Securities) søker å oppdatere det regulative rammeverket med hensyn til europeiske investeringsfond, samt handler i overførbare obligasjoner UCITS som representerere et marked på omtrent 5 000 milliarder euro.

Målet med direktivet er å;

  1. Tilby investorer et større utvalg av produkter til en lavere kostnad gjennom bedre integrasjon i markedet.
  2. Tilby investorer bedre beskyttelse gjennom kvalitativ informasjon og mer effektiv overoppsyn med markedet.
  3. Opprettholde Europeisk konkurransekraft gjennom å tilrettelegge direktivet til endringer i markedet.

Gjennom UCITS IV-direktivet åpnes det for at medlemslandene kan tillate såkalte fond-i-ett-fond-strukturer. Dette er konstruksjoner der ett eller flere fond (kalt «tilføringsfond») investerer nær alle sine midler i et mottakerfond.