Finansleksikonet bruker cookies for å forbedre nettstedet. Finn ut mer her! 
 
 

 


Standardavvik 2

 
Standardavvik 2

 

Standardavvik er et statistisk mål som innen finans benyttes for å måle hvor mye fondets historiske avkastning svinger. Et høyt standardavvik indikerer at fondets kurssvingninger har vært høy. Standardavviket som vises i Morningstar angis på årsbasis basert på månedlig avkastning. Teoretisk sett uttrykker standardavviket et sannsynlighetsutfall. Hvis man antar at avkastningen i aksjemarkeder er normalfordelt, kan man si at fondet vil, med 68 prosent sannsynlighet, havne mellom +/- 1 standardavvik fra middelavkastningen. Ved to standardavvik øker sannsynligheten for at fondets avkastning havner innenfor +/- 2 standardavvik til 95 %. Hvis forventet avkastning er 10 % og standardavviket er 10 % kan du med 68 % sannsynlighet si at avkastningen din vil være mellom 0 og 20 %. Hvis avkastningen er normalfordelt vil du med 95 % sannsynlighet få en avkastning mellom - 10 % og + 30 %.

Praktisk sett er ikke standardavviket spesielt treffsikkert, siden finansielle tall ikke er normalfordelt. Det betyr at i virkeligheten er sannsynligheten større enn 5 % for at avkastningen havner utenfor +/- 2 standardavvik. Eller sagt med rene ord, standardavviket tenderer til å undervurdere risikoen for ekstreme utfall.

Kilde: Morningstar