Finansleksikonet bruker cookies for å forbedre nettstedet. Finn ut mer her! 
 
 

 


Spareverdi (livrente)

 

Spareverdien beregnes månedlig på følgende måte:


+ Innbetalt i perioden
– Risikopris
– Omkostninger
– Utbetalte beløp
+ Godskrevne garanterte renter
+ Livsgevinst
+ Andel av Selskapets overskudd (årlig)
= Spareverdi ved periodens slutt

Spareverdien danner grunnlag for de terminvise utbetalingene. Selskapet garanterer en årlig rente på spareverdien i løpet av forsikringstiden. Oppnås det en høyere avkastning enn den garanterte renten, vil andelen av et eventuelt overskudd tilføres spareverdien. Overskudd beregnes i samsvar med § 8-1 i lov om forsikringsvirksomhet av 10. juni 1988.