Finansleksikonet bruker cookies for å forbedre nettstedet. Finn ut mer her! 
 
 

 


Sjekkliste tinglysning

 

Her har vi satt opp en enkel sjekkliste for deg som skal sende dokumenter til tinglysing.

 • Er eiendommen fradelt?
 • Er riktig registernummer påført (knr., gnr., bnr., fnr., snr.)?
 • Er det et originaldokument? (Tinglysingsloven § 6)
 • Er dokumentet underskrevet?
 • Er fødselsnummer / organiasjonsnummer angitt?

(Tinglysingsforskriftene 4a)

 • Er korrekt organisasjonsnummer / underorganisasjonsnummer påført? Dokument og faktura sendes rekvirent.
 • Foreligger samtykke fra ektefelle / registrert partner? (Ekteskapsloven § 32)
 • Har utsteder av dokumentet grunnbokshjemmel?
 • Har hjemmleshaver samtykket? (Tinglysingsloven § 13)
 • Er underskriften bevitnet? (Tinglysingsloven § 17, jfr. forskriftene § 3)
 • Foreligger tinglysingsgjenpart? (Tinglysingsloven § 6)
 • Er gjenparten bekreftet? (Tinglysingsforskriftene § 6)
 • Foreligger fullmakt i original?
 • Er firmaattest ikke eldre enn ett år gammel?
 • Er eventuelle kopier bekreftet?
 • Kreves det konsesjon? (Er areal oppgitt?)
 • Kreves det egenerklæring?
 • Er omsetningsverdi oppgitt i skjøtet?
 • Er det påført samtykke ved eventuell urådighet? (Dvs. forbud mot f.eks. overdragelse og pantsettelse uten samtykke).