Finansleksikonet bruker cookies for å forbedre nettstedet. Finn ut mer her! 
 
 

 


Sikringsobligasjon

 

Sikringsobligasjon er et midlertidig pantedokument som tinglyses på en solgt eiendom. Pantedokumentet er ofte pålydende kjøpesum og inneholder som regel en urådighetserklæring. Dette hindrer selger i å oppta nye lån med pant i eiendommen. Megler kan da foreta oppgjør og utbetale overskudd til selger straks kjøper har innløst kjøpesum.
 
Kommandittselskap
Som regel komplementaren med mindre det er valgt styre, jf selskapsloven § 3-13.
 
Stiftelser
I utgangspunktet styret, jf stiftelsesloven § 5.
 
Foreninger
I utgangspunktet styret, ellers vil disposisjonsrett fremgå av vedtekter og lignende.
 
Menighet i Den norske kirke
Det samlede menighetsråd forplikter menigheten.
 
Registrerte trossamfunn
Retten til å disponere på vegne av trossamfunnet tilligger styret. Fylkesmannen utsteder attest med opplysning om hvem som er prest/forstander/styremedlemmer.