Finansleksikonet bruker cookies for å forbedre nettstedet. Finn ut mer her! 
 
 

 


Rådgivers informasjonsplikt

 

Opplysningsplikten gjelder for alle typer lån.

Før det inngås avtale, skal følgende være opplyst skriftlig: 

  1. effektiv årlig rente 
  2. nominell rente, samt gebyrer og andre lånekostnader som skal belastes låntakeren 
  3. størrelsen, antall og forfallstid for innbetalinger i hele låneperioden, hvordan forholdet mellom avdrag, renter og andre kostnader ved hver innbetaling vil være samt det samlede beløp som skal betales. 
  4. forbehold i avtalen om endringer av renter, gebyrer og andre kostnader. 
  5. låntakers rett til ekstraordinær nedbetaling/innfrielse av lån, samt kostnader m.v. som kan påløpe om retten brukes. 

Skriftlig informasjon med opplysninger som nevnt i første eller annet ledd skal være tilgjengelig for enhver låntaker før låneavtale inngås. Låntaker kan også kreve å få tilsvarende opplysninger under låneforholdet.