Finansleksikonet bruker cookies for å forbedre nettstedet. Finn ut mer her! 
 
 

 


Porteføljepant

 

Porteføljepant som skal sikre obligasjonslån, kan bare omfatte:

  1. lån sikret ved registrert pant i fast eiendom og rettsvernet pant i bolig (hypoteklån),
  2. lån sikret ved registrert pant i skip, borerigger eller luftfartøyer (fartøyshypoteklån),
  3. lån til kommune, samt lån garantert av kommune eller staten (offentlige lån),
  4. rente- eller valutakontrakter knyttet til utlånsporteføljen eller obligasjonslånet etter nærmere regler fastsatt av Kongen.