Finansleksikonet bruker cookies for å forbedre nettstedet. Finn ut mer her! 
 
 

 


Personfradrag

 

Gjelder for 2013

Personfradrag er et generelt bunnfradrag i alminnelig inntekt, det vil si at det gis i alle inntekter (lønns-, pensjons-, kapital- og næringsinntekter).

 

Fradrag

Skatteklasse 1

47 150

Skatteklasse 2*

94 300

Fra og med inntektsåret 2013 skal alle enslige skattytere liknes i skatteklasse 1. Skattytere med forsørgeransvar for ektefeller skattlegges i klasse 2.

Gjelder for 2012

Personfradraget er et maskinelt fradrag som gjøres av skatteetaten ved beregning av selvangivelsen hvert år.

 

Fradrag

Skatteklasse 1

45 300

Skatteklasse 2*

90 700

Enslige forsørgere og ektepar der den ene ektefellen er hjemmeværende eller har lav arbeidsinntekt, skattlegges i klasse 2 og får dermed dobbelt personfradrag.

* Skattytere med forsørgeransvar for ektefeller samt enslige forsørgere skattlegges i klasse 2.

Gjelder for 2011

Personfradraget er et maskinelt fradrag som gjøres av skatteetaten ved beregning av selvangivelsen hvert år.

 

Fradrag

Finnmark og Nord-Troms

Skatteklasse 1

43 600

15 000

Skatteklasse 2*

87 200

30 000

Enslige forsørgere og ektepar der den ene ektefellen er hjemmeværende eller har lav arbeidsinntekt, skattlegges i klasse 2 og får dermed dobbelt personfradrag.

* Skattytere med forsørgeransvar for ektefeller samt enslige forsørgere skattlegges i klasse 2.

Fradraget for Finnmark og Nord-Troms kommer i tillegg til normalt personfradrag.

Gjelder for 2010

Personfradraget er et maskinelt fradrag som gjøres av skatteetaten ved beregning av selvangivelsen hvert år.

 

Fradrag

Skatteklasse 1

42 210

Skatteklasse 2 *

84 420

Enslige forsørgere og ektepar der den ene ektefellen er hjemmeværende eller har lav arbeidsinntekt, skattlegges i klasse 2 og får dermed dobbelt personfradrag.

* Skattytere med forsørgeransvar for ektefeller samt enslige forsørgere skattlegges i klasse 2.