Finansleksikonet bruker cookies for å forbedre nettstedet. Finn ut mer her! 
 
 

 


Pengeetterspørselens inntekt- og rentefølsomhet

 

Etterspørselskurven som er tegnet inn gjelder for ett bestemt nivå av BNP og et bestemt prisnivå. Hvis BNP øker vil kurven skifte utover, og motsatt hvis BNP synker. Hvor mye kurven skifter som følge av en gitt økning i BNP avhenger av pengeetterspørselens inntektsfølsomhet.

Pengeetterspørselen inntektsfølsomhet
Pengeetterspørselens rentefølsomhet