Finansleksikonet bruker cookies for å forbedre nettstedet. Finn ut mer her! 
 
 

 


P/B

 

Forkortelse for pris/ bok, eller price/ book på engelsk. Forholdet mellom aksjekurs i markedet og bokført egenkapital pr. aksje. Kan gi et bilde av om en aksje er dyr, men med det forbehold at bokført egenkapital ofte kan være misvisende.

Aktiva
(Eiendeler)

Passiva
(Gjeld & egenkapital)

 

Omløpsmidler
Kontanter
Varelager
Utestående fordringer
Kontrakter mv.

 

Gjeld
Kortsiktig gjeld
Langsiktig gjeld

 

Anleggsmidler
Produksjonsutstyr
Bygninger
Maskiner mv.

 

Egenkapital