Finansleksikonet bruker cookies for å forbedre nettstedet. Finn ut mer her! 
 
 

 


Nominee

 

En nominee er et selskap som opptrer som forvalter på vegne av sine kunder. Dette gir kundene mulighet til å opptre anonymt på obligasjonsmarkedet, all den tid de ikke har samme stemmerett som en ordniær aksjeeier.

Nominee eller forvaltningkonto er mest brukt på obligasjonsmarkedet, hvor investorene er opptatt av å investere i lån utstedt av obligasjonseier (bedrift).