Finansleksikonet bruker cookies for å forbedre nettstedet. Finn ut mer her! 
 
 

 


Nåverdi

 

Dagens verdi av fremtidige kontantstrømmer neddiskontert med en gitt rentesats.
Formelen for NPV:

Nåverdi av kontantstrøm

eller

Nåverdi av kontantstrøm
 

 

Dersom en kleskjede ønsker å kjøpe en eksisterende butikk, må den først kalkulere fremtidig kontantstrøm som butikken vil kunne generere, og da neddiskontere disse fremtidige kontantstrømmene i en sum (nåverdi av investeringen), som f.eks. 500 000 kroner.
Dersom nåværende butikkeier ønsker å selge butikken for mindre enn 500 000, da vil kjøper oppnå en positiv nåverdi. I motsatt tilfelle vil nåverdien være negativ, og kjøper vil kanskje ikke få et positivt resultat av investeringen.

Eksempel

Per Kvist har et utestående krav på totalt 4 millioner, hvor avtalen er at han skal motta dette over fire år. Han har allerede mottatt 1 million, da han velger å selge kravet sitt til en ekstern lånegiver. Lånegiveren krever 10 % rente på utestående.

Spørsmålet er hvor mye penger får Per Kvist fra lånegiveren ?

 
Nåverdi eksempel