Finansleksikonet bruker cookies for å forbedre nettstedet. Finn ut mer her!



 
 
 

 


Minstefradrag

 

Minstefradrag er et fradrag som gis automatisk i lønnsinntekt og pensjonsinntekt som kompensasjon for utgifter man har til å erverve, sikre eller vedlikeholde skattepliktig lønns- eller pensjonsinntekt.

Gjelder for: 2014

Lønn
Sats 43,0 pst
Øvre grense* Kr. 84 150
Nedre grense Kr. 4 000
Særskilt fradrag i arbeidsinntekt** Kr. 31 800

 

Pensjon
Sats 27,0 pst
Øvre grense Kr. 70 400
Nedre grense Kr. 4 000

* Summen av minstefradraget i lønnsinntekt og minstefradraget i pensjonsinntekt begrenses oppad til øvre grense i minstefradraget i lønnsinntekt, dvs. 84 150 kroner med forslaget.

** Skattyter som kun har lønnsinntekt, får det høyeste av minstefradraget i lønnsinntekt og det særskilte fradraget i arbeidsinntekt.

Gjelder for: 2013

Lønn
Sats 40,0 pst
Øvre grense* Kr. 81 300
Nedre grense Kr. 4 000
Særskilt fradrag i arbeidsinntekt** Kr. 31 800

 

Pensjon
Sats 26,0 pst
Øvre grense Kr. 65 450
Nedre grense Kr. 4 000
 

* Summen av minstefradraget i lønnsinntekt og minstefradraget i pensjonsinntekt begrenses oppad til øvre grense i minstefradraget i lønnsinntekt, dvs. 81 300 kroner med forslaget.

** Skattyter som kun har lønnsinntekt, får det høyeste av minstefradraget i lønnsinntekt og det særskilte fradraget i arbeidsinntekt.

Gjelder for: 2012

Lønn
Sats 38,0 pst
Øvre grense* Kr. 78 150
Nedre grense Kr. 4 000
Særskilt fradrag i arbeidsinntekt** Kr. 31 800

* Summen av minstefradraget i lønnsinntekt og minstefradraget i pensjonsinntekt begrenses oppad til øvre grense i minstefradraget i lønnsinntekt, dvs. 72 800 kroner med forslaget.

** Skattyter som kun har lønnsinntekt, får det høyeste av minstefradraget i lønnsinntekt og det særskilte fradraget i arbeidsinntekt.

Pensjon
Sats 26,0 pst
Øvre grense Kr. 65 450
Nedre grense Kr. 4 000
 

Gjelder for: 2011

Lønn
Sats 36,0 pst
Øvre grense* Kr. 75 150
Nedre grense Kr. 4 000
Særskilt fradrag i arbeidsinntekt** Kr. 31 800

* Summen av minstefradraget i lønnsinntekt og minstefradraget i pensjonsinntekt begrenses oppad til øvre grense i minstefradraget i lønnsinntekt, dvs. 72 800 kroner med forslaget.

** Skattyter som kun har lønnsinntekt, får det høyeste av minstefradraget i lønnsinntekt og det særskilte fradraget i arbeidsinntekt.

Pensjon
Sats 26,0 pst
Øvre grense Kr. 62 950
Nedre grense Kr. 4 000
 

Gjelder for: 2010

Lønn
Sats 36,0 pst
Øvre grense* Kr. 72 800
Nedre grense Kr. 4 000
Særskilt fradrag i arbeidsinntekt** Kr. 31 800

 

Pensjon
Sats 26,0 pst
Øvre grense Kr. 60 950
Nedre grense Kr. 4 000