Finansleksikonet bruker cookies for å forbedre nettstedet. Finn ut mer her! 
 
 

 


Meldepliktig handel

 

Pliktig rapportering for primærinnsidere, dvs. medlemmer av styret, bedriftsforsamling, revisor, administrerende direktør og andre ledende ansatte, som handler i egen aksje. Slike personer vil normalt kunne ha tilgang på innsideinformasjon før allmennheten får tilgang på samme informasjonen og er derfor underlagt spesielle bestemmelser i verdipapirhandelloven når de vil kjøpe eller selge aksjer i det aktuelle selskapet. Reglene gjelder også for nærstående, f.eks. ektefelle/samboer.