Finansleksikonet bruker cookies for å forbedre nettstedet. Finn ut mer her! 
 
 

 


Lensmannstakst

 

Naturskadeloven § 1 (lov av 25.3.1994 nr.7 om sikring mot og erstatning for naturskader) bestemmer at Statens naturskadefond har til oppgave å yte erstatning for naturskader i de tilfeller hvor det ikke er adgang til å forsikre seg mot skaden ved en alminnelig forsikring.


For å fastsette hva som er nødvendige kostnader til gjenoppretting/utbedring av skadene bestemmer naturskadeloven, § 8 flg., at det skal avholdes takst og at lensmann, eller takststyrer oppnevnt av tingretten, har rollen som takststyrer i saker som gjelder erstatning etter naturskade.

  • Lensmannsskjønn skal foregå etter reglene i lov om skjønn og ekspropriasjonssaker, skjønnsloven.
  • Skjønnet innledes ved at lensmannen ber tingretten oppnevne skjønnsmenn fra det offentlige utvalget. Lensmannen kan selv foreslå skjønnsmenn som har riktig kompetanse.
  • Når tingretten har oppnevnt skjønnsmenn kan lensmannen innkalle til skjønn.
  • Lensmannen er rettens formann og administrator (“dommeren”).
  • Når sted (skadelidtes eiendom/skadestedet) og tid er fastsatt i innkallingen til skadelidte og skjønnsmenn oppnevnt kan skjønnet avholdes.