Finansleksikonet bruker cookies for å forbedre nettstedet. Finn ut mer her! 
 
 

 


LCR - Liquidity Coverage Ratio

 

Basert på forslag i Basel III (implementeres forløpende over hele Europa)

Det første forslaget er et krav om at hver bank må ha nok likvide midler til å komme gjennom en tørkeperiode på 30 dager. I tørkeperioden er det forutsatt betydelig flukt av kundeinnskudd og ingen ny tilførsel av likviditet. Et viktig forhold er hva som kan regnes med som likvide eiendeler. I høringsuttalelsen fra norske myndigheter minnet vi om at det norske markedet for statspapirer er for lite til at likviditetskravet kan oppfylles med bare slike papirer. Etter det reviderte forslaget fra juli vil OMF og foretaksobligasjoner, samt kommuneobligasjoner også kunne medregnes som likvide eiendeler dersom markedene er tilstrekkelig dype og likvide og papirene har høy rating. Det er tvilsomt om norske verdipapirer utenom statspapirer kan oppfylle dette kravet.

Kilde: Norges Bank